Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezxlerinin sportif profilinin ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi


İLHAN E. L. , KARASU N. , ERKAN Y.

Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Ögrenci Kongresi, 27 - 29 Mayıs 2016