Model bir yanma odasında N2 ve CO2 seyrelticilerinin kok fırını gazı yanma performansına olan etkisinin nümerik olarak incelenmesi


İLBAŞ M., KARYEYEN S.

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Turkey, 2 - 05 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey