ATLETLERİN BRANŞLARI İLE SÜRAT, DİKEY SIÇRAMA, ANAEROBİK GÜÇ, VÜCUT KOMPOZİSYONU VE REAKSİYON ZAMANLARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ


Tortu E., DELİCEOĞLU G. , Kocahan T., Hasanoğlu A.

16th International Sport Sciences Congress, 31 Ekim - 03 Kasım 2018