Polimerik AChE İnhibitörünün, Gusathion Tayininde Kullanılması


Hasanoğlu Özkan E. , SARI N.

30. Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye