I. DÜNYA SAVAŞI’NDA ALMAN-TÜRK, AVUSTURYA-MACARİSTAN DAYANIŞMASI: GALİÇYA CEPHESİ


YEL S.

1918-2018 Mondros ve Versay’xxın 100. YılındaTarih, Siyaset, Kültür, Askeri, Teknik, Ekonomi, Tıp ve Hukuk Bağlamında 3. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Würzburg - Deutschland, Germany, 8 - 11 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Würzburg - Deutschland
  • Country: Germany
  • Gazi University Affiliated: Yes