HCCI Bir Motorda Yapay Sinir Ağları Metodu Kullanarak COVIMEP Değişiminin Tahmini


SOLMAZ H. , POLAT S.

International Conference on Technology and Science, 13 - 15 Aralık 2018