Comparison of Ottoman Era Skopje Bazaar with Similar Bazaars


Creative Commons License

İbrahimgil A.

Technics Technologies Education Management-TTEM, vol.17, no.2, pp.45-54, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The formation of the typical Turkish bazaar in cities is directly related to the understanding of “fu- tuwwa” and the tradition of “akhism”. As a com- mon-public education organization that trained well- behaved professionals with high moral values, the Akhi organization shaped the bazaars that formed the center of the social life of the Ottoman city. These cities, which were built according to an understanding that protects unity and integrity while glorifying individuality, are under threat today for different reasons. The aim of this study is to compar- atively analyze the social and architectural changes that have taken place over time in the bazaars, which were built in recent history and have a rich cultural diversity even within themselves. For this purpose, based on the Skopje Bazaar, the bazaars of Istanbul, Bursa, Tokat, Korçe (Görice), Novi Pazar, Sarajevo, Monastir and Thessaloniki were analyzed.

Şehirlerde tipik Türk çarşısının oluşumu "fütüvvet" anlayışı ve "ahilik" geleneği ile doğrudan ilişkilidir. Ahi teşkilatı, yüksek ahlaki değerlere sahip, iyi davranışlı meslek erbabı yetiştiren bir halk eğitim teşkilatı olarak Osmanlı şehrinin sosyal hayatının merkezini oluşturan çarşıları şekillendirmiştir. Bireyselliği yüceltirken birlik ve bütünlüğü koruyan bir anlayışa göre inşa edilen bu şehirler, günümüzde farklı nedenlerle tehdit altındadır. Bu çalışmanın amacı, yakın tarihte inşa edilen ve kendi içinde bile zengin bir kültürel çeşitliliğe sahip olan çarşılarda zaman içinde meydana gelen sosyal ve mimari değişimleri karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Bu amaçla Üsküp Çarşısı temel alınarak İstanbul, Bursa, Tokat, Korçe (Görice), Novi Pazar, Saraybosna, Manastır ve Selanik çarşıları incelenmiştir.