DEVELOPMENT OF A SELF EMULSIFIYING DRUG DELIVERY SYSTEM BY DESIGN OF EXPERIMENT (DOE) APPROACH


ÇELİK TEKELİ M., KARAKÜÇÜK A. E. , AKTAŞ Y., ÇELEBİ F. N.

2nd International Gazi Symposium Series, 11 - 13 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri