Ratlarda postlaminektomi modelinde N- asetilsisteinin epidural fibrozise olan etkisi.


GÜVENÇ Y., YAMAN M. E. , Öztürk Y., Ergül G., Tolunay T., Menekşe G., ...More

Türk Nöroşirürji Derneği 30.Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey