Boxing match affects hormonal status in male elite boxer


AKAR F. , PEKTAŞ M. B. , KOCA H. B. , SUMLU E., KILIC Y., CETİN N.

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri