İnşaat Odaklı Ekonomide Kentsel Dönüşüm Mevzuatının Dönüşümü, Pratiği ve Planlama İlke-Esasları Çatışması: Mahkeme Kararlarında Ankara Örneği


ÇAMUR K. , Korkmaz C.

Journal of Planning, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)