Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının geçmiş yaşantılarında öğrenemedikleri konular ve bunlara ilişkin çözüm önerileri


Creative Commons License

Kaymakcı S., Akbaba B.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.3, ss.145-165, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.145-165

Özet

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının geçmiş yaşantılarında öğrenemedikleri sosyal bilgilerle ilgili konuları tespit ederek bu konuların etkili bir şekilde öğretimi için kullanılmasını önerdikleri öğretim araç ve gereçlerini ortaya koymaktır. Tarama modelinde yürütülen araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim-öğretim yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören toplam 346 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çoğunluğunun sosyal bilgiler dersi kapsamında öğretilen konuları öğrenemedikleri, bu konuları öğrenememelerinin nedenleri arasında ise öğretmen tutumu, materyal kullanılmaması, konu içeriği ve matematik bilmeme gibi sorunları gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Bu sorunların çözümü için ders sunularının, görsellerin, teknolojik araçların, çalışma yaprakları ve zaman şeritleri gibi materyallerin kullanımını önerdikleri anlaşılmıştır.

The aim of this study is to elicit prospective social studies teachers’ suggestions about what kind of teaching materials must be used in the social studies courses by determining problems about the subjects which are unable to learn related to social studies in their previous educational lives. This study was designed with descriptive approach. In this case, the study was carried out with 346 prospective social studies teachers, studying as juniors and seniors in KTU, Fatih Faculty of Education, Social Studies Teacher Education Program in 2011-2012 academic year. The results of the study showed that majority of prospective social studies teachers haven’t learned some social studies subject area related topics and they indicate problems like teacher attitudes, lack of materials, difficulties of content and imperceptions in math. In order to overcome these problems, prospective social studies teachers suggest that visuals like presentations, technological tools, some teaching materials like worksheets and timelines must be used in social studies courses.