LEUPRORELİN ASETAT İLE CİLTTE TEKRARLAYAN GRANÜLOM


Küpçü Z. , Döğer E. , Deniz M. , Bideci A.

XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi, Ankara, Turkey, 30 October - 01 November 2020, vol.1, no.1, pp.276

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.276

Abstract

Giriş Leuprorelin asetat (veya leuprolide), çocuklarda puberte prekoks tedavisinde kullanılan luteinizan hormon releasing hormon (LH-RH) agonistidir. Subkutan veya intramüsküler enjekte depo formülasyonları kullanılmaktadır. Leuprolide asetat ürünleri, sentetik biyolojik olarak parçalanabilen polimerlerden (polilaktik veya polilaktik/glikolik asit) yapılmış leuprorelin asetat ve mikrokapsüllerden oluşur. Burada enjeksiyon yerinde leuprorelin asetata bağlı gelişen kutanöz granülomatöz reaksiyon olgusu sunulmuştur. Olgu Kilo fazlalığı nedeniyle başvuran hastanın term 3200 gr doğduğu, soygeçmişinde özellik olmadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde TY: 7 y, BY:8 y 6 ay, KY: 8 y 10 ay, VA:37 kg (>97p), boy:129.3 cm (90-97p), VKI: 22.1 (>95p), VKI SDS: 2.25, tiroid evre 0, axilla (-), Tanner evre T2P1 idi. LHRH testinde LH piki: 12.5 IU/L ve pelvik ultrason bulguları pubertaldi. Puberte prekoks tanısı konularak leuprorelin asetat tedavisi başlandı. Tedavisi 28 günde bir 3.75 mg olacak şekilde aynı kişi tarafından uygulandı. Kranial ve hipofiz MRI normal olan hastanın tedavi altında leuprorelin asetatın 6. dozundan sonra sağ kolda abse formuna kadar ilerleyen eritamatöz lezyon oluştu. Hastanın fizik muayenesinde 3x2 cm boyutlarında, ısı artışı olan, hiperemik, cilt yüzeyinden kabarık lezyon mevcuttu. Hastanın bir sonraki leuprorelin dozu gluteal bölgeden uygulandı. Benzer lezyonun gluteal bölgede de oluşması üzerine hasta çocuk alerji ve immünoloji bölümüne danışıldı. Leuprorelin asetat tedavisine bağlı granülom olduğu düşünüldü. İzlemde kol ve gluteal bölgedeki subkutan nodüller küçüldü. Hasta öyküsü ve klinik bulguları ile leuprorelin asetat uygulaması sonrası gelişen kutanöz granülomatöz reaksiyon olarak değerlendirildi. Sonuç Leuprorelin asetat ile ilişkili granülom olguları literatürde bildirilmesine rağmen, bu yan etkinin insidansı bilinmemektedir. Granülomlar; subkutanöz, sağlam, altta yatan dokuya bağlı olarak bulunurlar. Yüzeydeki cilt genellikle normal, hafif eritemli veya enflamatuar, hatta bazen süpürasyon ile ülsere olabilmektedir. Lezyonların fizyopatogenezi tam olarak bilinmemektedir, ancak en çok kabul edilen hipotez, bazı yazarların polimersiz leuprorelin ile reaksiyonları bildirmesine rağmen, polilaktik asit polimerlerine karşı yabancı cisim reaksiyonudur. Granülom oluşumu, leuprorelin asetatın kendisi tarafından indüklenen hem mikrokapsüllere hem de dejenere yağ dokusuna yabancı cisim reaksiyonu ile ilişkili görünmektedir. Sonuç olarak, leuprorelin asetat ile ilişkili granülom olguları literatürde bildirilmesine rağmen, bu yaş grubunda sunulan ilk olgudur