Olguya Dayalı Çok İstasyonlu Elektronik İç Hastalıkları Sınavının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2014 ile Uyumunun Değerlendirilmesi


Kıyak Y. S., Budakoğlu I. İ., Boyacı Dündar N., Coşkun Ö.

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.19, no.59, pp.46-52, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 59
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.25282/ted.737483
  • Journal Name: Tıp Eğitimi Dünyası
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.46-52
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Doktorun hasta ile karşılaştığında zihninde gerçekleştirdiği süreçler “klinik akıl yürütme” olarak ifade edilir. Klinik akıl yürütme; öykü, fizik muayene ve hasta yönetimini içerir. Bu becerinin öğretimi ve değerlendirilmesinde olgular kullanılmaktadır. Olgu seçiminde çekirdek program dikkate alınmalıdır. Bu çalışmanın amacı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dönem 6 öğrencilerinin İç Hastalıkları intörnlük süresi sonunda klinik akıl yürütme becerisine yönelik yapılan olguya dayalı çok istasyonlu elektronik sınavın sorularının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2014 ile uyumunu incelemektir.

Yöntem: Çalışma, Mayıs-Aralık 2019 arasında 289 Dönem 6 öğrencisiyle İç Hastalıkları intörnlük dönemlerinin sonunda gerçekleştirilmiştir. Olgulara dayalı çok istasyonlu elektronik sınavın soruları İç Hastalıkları öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Toplamda 5 sınav anında geri bildirim verilir şekilde SocrativeTM ile gerçekleştirilmiştir. Her sınavda üçer olgu bulunmaktaydı. Bütün sınavlar tamamlanınca sorular öykü, fizik muayene, ön tanı, tetkik, tedavi sınıflarıyla kategorize edilmiştir. Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2014 ile uyumu değerlendirilmiştir.

Bulgular: Toplamda 14 olgu ve olgulara bağlı 74 soru değerlendirmeye alındı. Soruların 26’sı (%35,1) tetkik, 16’sı (%21,6) tedavi ile ilgiliydi. Öğretim üyelerinin sınavlarda yer verdikleri 14 olgunun 13’ünde (%92,8) en az bir soru, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2014’te beklenen düzeyden ilerisini sınamaya yöneliktir. Hazırlanan 74 sorunun 31’i (%41,8) çekirdek programda beklenen düzeyin üstündeki düzeyleri sınamaktadır. Öğrencilerin ortalama puanları, çekirdek eğitim programında beklenen düzeyin üstündeki düzeyleri sınayan sorularda, düzeyine uygun sorulardaki ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşüktür (p<0,05).

Sonuç: Öğretim üyelerinin soru hazırlama sürecinde Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2014’ü dikkate almadığı görülmektedir. Sınavların öğrenmeye etkisinden dolayı bu ciddi bir tehdit olarak görülebilir. Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve ölçme-değerlendirme konularında eğitici eğitimi bu soruna çözüm oluşturabilir.