Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete ile İlişkili Bozuklukların Klinik ve Demografik Özellikleri Bir Yıllık Kesitsel Bir Örneklem


GÖKER Z., GÜNEY E. , DİNÇ G., HEKİM Ö., ÜNERİ Ö. Ş.

24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 9 - 12 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey