Metastatik Berrak Hücreli Dışı Kanserde Sunitinib Tedavisinin Etkinliği Ve Toksisitesi Çok Merkezli Retrospektif Tog Çalışması


Yildiz I., Ekenel M., Akman T., Bayoglu V., TURAL D., YAZICI O. , ...Daha Fazla

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Mart 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye