Ankara’da Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sağlık Personelinin Geçirdiğini İfade Ettiği İş Kazalarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Uğraş Dikmen A., Medeni V., Uslu İ., Aycan S.

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, vol.14, no.53, pp.22-29, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 53
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.22-29
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Our study aims to assess work accidents, which university hospital healthcare staff had pointed out. This study is a cross-sectional study. The universe is 1597 people working at Gazi University Faculty of Medicine. For data collection, a questionnaire has been used; for the assessment of occupational accidents that medical staff had stated. In the scope of this study, %65,5 of them have been reached. %63.4 of participants said they injured at least once with penetrating objects; %64.4 of participants specified they were exposed to blood, body fluid, and secretions during their career. Occupational accidents occur frequently because of long working periods, lack of employees, and a large number of shifts. Increasing medical staff numbers, decreasing shift numbers, and being allowed after shifts will be useful for reducing the frequency of occupational accidents.

Çalışmamızın amacı; Ankara’da bir üniversite hastanesinde çalışan sağlık personelinin geçirdiğini ifade ettiği iş kazalarının değerlendirilmesidir. Bu araştırma, kesitsel tipte bir çalışma olup araştırmanın evrenini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan 1597 kişi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, sağlık personelinin geçirdiğini ifade ettiği iş kazalarının değerlendirilmesine yönelik anket formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında bu kişilerin %65,5’ine ulaşılmıştır. Katılımcıların %63,4’ü meslek hayatı boyunca en az bir kere kesici-delici-batıcı cisimlerle yaralandığını, %64,4’ü kan, vücut sıvısı ve sekresyonlarına maruz kaldığını belirtmiştir. Çalışma saatlerinin uzun olması, çalışanların yeterli sayıda olmaması ve nöbet sayısının fazla olmasından dolayı iş kazaları sık görülmektedir. Sağlık personeli sayısının arttırılması, nöbet sayılarının azaltılması ve sonrasında izin verilmesi; iş kazalarının sıklığını azaltmada yarar sağlayacaktır.