Flüt Eğitiminde Ton Kavramının İncelenmesi


Creative Commons License

Özen N. S., Albuz A.

NWSA Fine Arts, vol.12, no.2, pp.52-63, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: NWSA Fine Arts
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.52-63
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Flüt eğitiminde, müzikal ifadeyi anlamlı kılan ton üretimidir. Ton üretimi, doğrudan çalgı performansını etkileyen bir unsurdur ve teknik çalışmalarla desteklenmelidir. Çalgı çalan bireyin, kaliteli ses tınısı elde edebilmesi, teknik çalışmaları düzenli şekilde yapmasıyla doğru orantılıdır. Bu yüzden yapılacak olan çalışmalara özen gösterilmesi, etkili bir tınıya ve müzikal ifadeye ulaşmayı da beraberinde getirecektir. Flüt çalan kişi için en büyük sorun etkili bir tona ulaşmaktır. Bu çalışmada, flüt eğitiminde tekniğin önemi ve ton kavramı, diyafram, amböşür (ağızlık) ve ses üretimi, entonasyon, vibrato, tonun nitelikleri, dinlemenin öğrenmede önemi ve yararları ile ilgili bilgilere yer verilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak literatür tarama tekniği uygulanmıştır. Bu çalışma, flüt eğitiminde daha etkili bir ton üretimi elde etmek isteyen bireylere kaynak oluşturması bakımından önem taşımaktadır.