Rezin Bazlı Restoratif Materyallerin Su Emilimi


DARENDELİLER YAMAN S., KARACAER Ö., DEĞİM Z.

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 4 - 06 June 2001

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Gazi University Affiliated: Yes