HER2 pozitif erken evre meme kanserli hastalarda 9 hafta ile 52 hafta trastuzumab tedavisinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisi


YAZICI O. , Uncu D., ÖZDEMİR N., Doğan M., ŞENDUR M. A. N. , Erdem G. U. , ...More

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Turkey, 19 - 23 March 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey