Physiological Responses to Functional Exercise Capacity in Interstitial Lung Disease Patients with Acute ExacerbationsAkut Alevlenen İnterstisyel Akciğer Hastalarında Submaksimal Egzersiz Kapasitesine Fizyolojik Cevaplar


DÜNDAR Z. P. , CAMCIOĞLU B., BOŞNAK GÜÇLÜ M. , KARADALLI M. N. , KÖKTÜRK N., TÜRKTAŞ H. Ş.

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, 1 - 05 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text