Bir Otomotiv Yan Sanayi Firmasında Müşteri Şikayetlerinin Analizi: Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makineleri Uygulaması


ÖZKAN E., kesici s., GENCER C.

IMSEC 2017-2 st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 25 - 27 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text