Asiyanotik Konjenital Kalp Hastalıklı Çocuklarda Demir Tedavisinin Nörogelişim Üzerine Etkileri


TOKGÖZ S.

62. Turkiye Milli Pediatri Kongresi, 14 - 18 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri