Yabancı cisim aspirasyonu vakalarında rijit bronkoskopi deneyimimiz


Kapısız A., Kaya C., Karabulut R., Türkyılmaz Z., Sönmez K.

10.Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 04 June 2022, pp.93

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.93
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

S-22 Yabancı Cisim Aspirasyonu Vakalarında Rijit Bronkoskopi Deneyimimiz Alparslan Kapısız1 , Cem Kaya1 , Ramazan Karabulut1 , Zafer Türkyılmaz1 , Kaan Sönmez1 1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Yabancı cisim aspirasyonu pediatrik yaş grubunda sık görülen ve hayatı tehdit eden önemli bir durum olmaya devam etmektedir. Ölümcül sonuçlardan kaçınmak için önleyici faaliyetler, erken tanı ve bronkoskopi ile tedavi gereklidir. Bu sunu ile kliniğimizde yabancı cisim aspirasyonu şüphesi nedeni ile 2002-2020 yılları arasında rijit bronkoskopi işlemi yapılan 201 hastayı paylaşmayı amaçladık. Bu hastaların ortalama yaşı 2.64 yıl (4ay-15yaş 3ay) iken 131’i erkek, 70’i kız hastaydı. Hastaların 53’ünde (%26.23) yabancı cisim bulunmazken, 72’sinde sağda (%35.82), 59’ında solda (29.35), 4’inde bilateral (%1.99), 9’unda karinada (%4.47), 2’sinde ise bilateral ve karinada (%0.99) olmak üzere yabancı cisimler çıkarıldı. Çıkarılan 146 yabancı cismin 11’i inorganik, kalan 135’inin 118’i kuruyemiş olmak üzere organik maddeler idi. Kalan iki hastadan birinde ise sağ ana bronşta polip tespit edilip örnekleme yapıldı ve patoloji sonucu düşük dereceli mukoepidermoid karsinom olarak raporlanırken, diğer hastanın sol ana bronşundaki polipoid lezyonundan yapılan örneklem sonucu aktif iltihabi granülasyon dokusu ve skuamöz metaplazi ile karakterli bronş mukozası olarak raporlandı. Yabancı cisim aspirasyonlarının çoğu organik maddeler kaynaklı ve 5 yaş altı çocuklarda görülmekte olup, bunların en etkili tedavi yöntemi koruyucu hekimliktir. Bundan dolayı tıp fakültesi öğrencilerine ve pediatri eğitimi alan hekimlere ek gıdaya başlarken bu konuya dikkat etmeleri vurgulanmalıdır. Ayrıca bronkoskopi işleminin, tecrübeli ellerde ve gerektiğinde hastanın tedavisinin multidisipliner yaklaşımla planlanabileceği tam donanımlı merkezlerde yapılması daha uygundur