Representation of Traditional Architectural Spaces on Popular Imaginations


ULUDAĞ Z. , ÇAĞLAR T. N. , KÜNÜÇEN H. H.

Signs of the World Interculturality & Globalization, International Association of Semiotic Studies, 8th Congress (AIS/IASS), Lyon, Fransa, 7 - 12 Temmuz 2004, ss.409

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Lyon
  • Basıldığı Ülke: Fransa
  • Sayfa Sayıları: ss.409

Özet

REPRESENTATION OF TRADITIONAL ARCHITECTURAL SPACES ON POPULAR IMAGINATIONS

 

 

Assoc. Prof. Dr. Hale Kunucen (Communication Sciences, Ph.D)

Gazi University, Faculty of Communication Sciences.

Assoc. Prof. Dr. Nur Caglar. (Architect, Ph.D)

Assist. Prof. Dr. Zeynep Uludag. (Architect, Ph.D)

Gazi University, Faculty of Engineering and Architecture,

Department of Architecture.

 

 

ABSTRACT

All types of narration signify a process of communication. The art of cinema, which finds its verbal and visual expression in moving images, is definitely a narration. The aim of such a narration in cinema or television is not a direct reflection of the images but reflection of a new medium with these images. The reflected reality in these images is both the reality of the object itself and also its representation (model).

 

The vision reflected on the screen is composed of several elements that create this vision. The reflection of real images via a viewing camera is an objective process and in this process the final vision can easily be far away from objectivity. Because all images taken into a camera used by humans, they become the reflection of a specific view, understanding and interpretation.  In this sense, the objective reality faces a process of interpretation.  This is the character of visions: to reflect both real images, pure reality and also to reflect an interpreted, subjective reality at the same time.

 

According to Roland Barthes, one of the most discussed concepts in semiotics is the concept of the signified, which reflects the relation of a concept with the real world and culture.  The signified has never been a copy of the real object but an abstract vision of it.  This research aims to make an evaluation of the process of interpretation and the effects of perception during the representation and visualization of architectural spaces in media.  In that sense, the visual analysis of a popular TV program in Turkey will be discussed within the conceptual framework of Barthes’ analyses that have involved a search for emptiness and the absence of meaning and the visual construction of new meanings.

 

 

ÖZET

Her çeşit anlatının temeli bir iletişim sürecidir. Hareketli görüntüler aracılığıyla öyküler anlatan sinema sanatı da tam anlamıyla bir anlatı, aktarımdır. Sinema ya da televizyonda asıl amaç görüntülerle bir nesnenin yansıtılması değil, onu taşıyan bir durumda yeniden sunulmasıdır. Çünkü görüntülerle yansıtılan gerçeklik hem nesnenin kendisi hem de bu nesnenin bir örneğidir.

 

Beyaz perdeye/ekrana yansıyan görüntü, görüntüyü oluşturan öğeler aracılığıyla oluşturulur. (Bu öğeler: çerçeveleme, görüntü düzenlemesi, görüş noktası, kamera açısı, çekim ölçeği, aydınlatma, renk hareket, ses, optik kuralar...) Görüntülerin bir kamera aracılığıyla dışımızdaki dünyayı bütün gerçekliğiyle saptaması, nesnel bir işlemdir ve ortaya çıkan görüntüler nesnellikten kolaylıkla ve kolayca uzaklaşabilir.

Çünkü kameraya insan eli değer değmez nesneler, varlıklar, durumlar, bir görüşün, anlayışın yansımasına dönüşür. Dolayısıyla nesnel gerçeklik bir yoruma uğrar. İşte görüntülerin hem çok gerçek, dolaysız, hem de aldatıcı, değişik anlamlı olabilmesi durumu gerçek bir nesneye görüntüyü oluşturan öğeler aracılığıyla katılan yoruma bağlıdır.

 

Roland Barths’a göre gösterge sürecinde en çok tartışılan kavram da gösterilendir. Yani kavramın, içeriğin gerçek dünya ile ve kültürle olan bağıdır. Gösterilen hiçbir zaman dış dünyadaki nesnelerin birebir kopyası değil aksine oların soyutlamasıdır. Bu çalışmada içinde yaşadığımız dış dünyanın (çevrenin) özellikle mimarinin görüntüyü oluşturan öğeler aracılığıyla sunumunda nasıl yoruma uğradığı ve dolayısıyla algılayışımıza etkileri üzerinde bir değerlendirme yapılacaktır. Bu amaçla popüler bir TV dizisinde görüntü analizi yapılarak Barths’ın gösterge sürecine dayanan bir çözümleme yaklaşımıyla görüntülerle anlamın nasıl inşaa edildiği ortaya konulacaktır.