Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında 4. Sınıf Öğrencilerinin Zaman Süreklilik ve Değişim Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Sel B., SÖZER M. A. , Doğan A.

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 16 - 20 October 2019, pp.90-91

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.90-91