Esaret ve Hürriyet Diyalektiği Bağlamında Her Şey Geçip Gider Romanı


Creative Commons License

Keskin F.

Karadeniz - Black Sea - Черное море, no.25, pp.79-90, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Karadeniz - Black Sea - Черное море
  • Page Numbers: pp.79-90

Abstract

In this study, it is aimed to analyse the documentary novel of the Russian writer Vasily Grossman's “Everything Flows” within the frame of dialectical relationships of slavery and freedom concepts. The novel, which has prominent aspects of a documentary; has expression features that can be the topic of a literary work, since it has a success of reflecting the psychological state of the characters, philosophical underpinnings and universal queries as well as place depictions that allow to discuss slavery-freedom dialect at a symbolic level. These features of the novel have been explained with the help of philosophy, psychology and semiotics disciplines: the people, concepts and symbols in the novel have been examined in terms of the values they represent thoroughly. In addition, special attention has been paid to the factor of place, which allows the dialectical relationship between slavery and freedom to be told at a symbolic level.

Keywords: Soviet Union, Vasily Grossman, novel, slavery, freedom, dialectics 

Bu çalışmada Rus yazar Vasili Grossman’ın “Her Şey Geçip Gider” isimli belgesel nitelikli romanı esaret ve hürriyet kavramlarının diyalektik ilişkileri çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır. Belgesel yönü daha fazla öne çıkmış olan roman; felsefi açılımları, evrensel sorgulamaları, karakterlerin psikolojik durumlarını yansıtmadaki başarısı ve özellikle de esaret-hürriyet diyalektiğinin simgesel düzeyde tartışılmasına imkân tanıyan mekan tasvirleriyle bir edebi incelemeye konu olabilecek anlatım özelliklerine de sahiptir. Romanın bu özellikleri felsefe, psikoloji ve göstergebilim gibi disiplinlerin yardımıyla açımlanmış; romandaki kişi, kavram ve simgeler temsil ettikleri değerler etrafında derinlemesine irdelenmiştir. Ayrıca, esaret ve hürriyet arasındaki diyalektik ilişkilerin simgesel düzeyde anlatılmasını sağlayan mekan unsuru üzerinde hususi bir dikkatle durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sovyetler Birliği, Vasili Grossman, roman, esaret, hürriyet, diyalektik.