Cardiopulmonary evaluation in two cases with chronic hypersensitivity pneumonia.


ÇELİK Z. , TÜRKTAŞ H. Ş. , BOŞNAK GÜÇLÜ M.

Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi, 15 - 18 Ekim 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri