INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SUBSURFACE CAITIVES ON LASER SHOCK PEENING PERFORMANCE IN AVIATION MATERIALS


Sezer H. K.

IV. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi , Ankara, Turkey, 25 - 26 December 2021, pp.145-150

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.145-150
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, havacılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir malzeme olan Ti-6Al-4V malzemesinden yapılmış parçanın, yüzey altındaki farklı geometrik boşlukların, lazer şoklu çekiçleme performansına etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla Abaqus programı kullanılarak farklı yüzey altı boşluk geometrilerine sahip model parça tasarlanmıştır. Sonrasında, lazer şoklu çekiçleme deney grupları belirlenerek, farklı plazma basıncı, bindirme, spot çapı, süre gibi parametreler altında sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak modelin analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz modellenirken, lazer şoklu çekiçleme prosesinin koşullarına uygun ve benzer olabilmesi için Fortran programında yüksek enerjili lazer şoku neticesinde oluşan şok dalgası basıncının model yüzeyi üzerinde hareket etmesini sağlayan bilgisayar kodu derlenmiş, bu kod değişik koşullar ve parametreler için koşturulmuştur. Elde edilen proses sonuçları sayısal ve görsel olarak kaydedilerek, yüzeydeki ve yüzey altındaki farklı tür ve yönlerdeki kalıntı gerilmelerin grafikleri elde edilerek incelenmiştir. İlgili yüzey altı boşluklarının belli noktalarında ve aynı zamanda tüm parça doğrultusu boyunca farklı koşullar altında oluşan kalıntı gerilmeler karşılaştırılarak işlemin performansına etkisi açısından değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile maliyetli bir yüzey iyileştirme uygulaması olan LSP uygulaması öncesinde malzemedeki farklı geometrilere sahip yüzey altı boşluklarının işlem performansı hakkında öngörü sunulup, iyileştirme sağlanabilmektedir.