Loco-Regional Therapies in Hepatocellular Carcinoma


Öncü F., Akkan M. K., Ilgıt E. T.

in: Hepato-Pancreatobiliary System Cancers, Özet A,Özdemir N,Yazıcı O, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.32-42, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.32-42
  • Editors: Özet A,Özdemir N,Yazıcı O, Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Hepatocellular carcinoma (HCC) is a common cause of cancer-related morbidity and mortality. Most patients cannot be candidates for surgical therapies such as resection or liver transplantation because of the stage at presentation or the degree of underlying liver disease. Interventional radiology offers a wide range of loco-regional treatment options for the heterogenous and large group of these HCC patients. Percutaneous or transarterial image-guided procedures are alternative curative or palliative treatment options for patients at different stages. Therefore, more personalized and as possible as precise treatment should be selected for each patient. Advances in imaging, therapeutic agents and devices will improve therapeutic efficacy and reduce adverse events of the options in the field of loco-regional therapy.

Hepatoselüler karsinom (HSK) kanser ile ilişkili morbidite ve mortalitenin yaygın bir sebebidir. Hastalığın evresi veya altta yatan karaciğer hastalığının derecesi nedeniyle çoğu hasta tanında rezeksiyon veya karaciğer nakli gibi cerrahi tedaviye uygun değildir. Girişimsel radyoloji, bu heterojen ve büyük HSK hasta grubu için geniş yelpazede löko-rejyonel tedavi seçenekleri sunmaktadır. Perkütan veya transarteryel görüntüleme rehberliğindeki işlemler, farklı evrelerdeki hastalar için alternatif küratif veya palyatif tedavi seçenekleridir. Bu nedenle, her bir hasta için daha kişiselleştirilmiş ve olabildiğince doğru tedavi seçilmelidir. Görüntüleme, tedavi ajanları ve cihazlardaki gelişmeler löko-rejyonel tedavi alanındaki seçeneklerin tedavi etkinliğini arttıracak ve istenmeyen etkilerini azaltacaktır.