Guidance and Control of a Short-Range Air-to-Surface Missile Using an Angle-Based Switched Guidance Approach


Creative Commons License

ÖZKAN B., GÖKÇE H.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.2024, no.53, pp.112-125, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The success of homing missiles is dependent on the selected guidance law. As per their structures, the guidance laws have different performance characteristics. Namely, the linear homing guidance law results in a smaller terminal miss distance than the proportional navigation guidance law. However, its maximum lateral acceleration requirement is higher. In this study, a switching algorithm is proposed to take advantage of a selected set of guidance laws by applying to a short-range missile used in air-to-surface operations. As per the results of the simulations carried on the computer, it is witnessed that the switching scheme yields satisfactory terminal miss distance values. Moreover, the maximum acceleration needed is reduced for the missile especially when its autopilot operates at a constant bandwidth value.

Karadan karaya mermiler, belirlenen yer hedeflerini etkin ve ekonomik bir şekilde tahrip etmek amacıyla, yerde konuşlu fırlatma platformlarından atılmaktadır. Bahsedilen mühimmat genellikle güdümsüz olup balistik bir yörüngeyi takip etmektedir. Öte yandan, rüzgâr ve itki belirsizliğinin neden olduğu olumsuz etkiler, mermilerin hedeften sapma miktarlarının artmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu çalışmada, belirtilen tipteki mühimmatın başarım özelliklerini iyileştirmek amacıyla, kademeli bir güdüm ve denetim yaklaşımı önerilmektedir. Bahsedilen yöntemin etkinliği, gerçekleştirilen bilgisayar benzetimleri vasıtasıyla gösterilmeye çalışılmıştır. Oluşturulan şemanın pnömatik eyletimli basit yapıda ve ucuz bir burun kiti kullanılarak gerçekleniyor olması, sunulan yaklaşımı uygulamada tercih edilir bir seçenek olarak ortaya koymaktadır.