Comparison of simulation results of a photovoltaic system designed with PVsyst and Matlab/Simulink programs


Creative Commons License

Karaca B., Çinici O. K., Acır A.

1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES, Konya, Turkey, 20 December 2022, pp.837-840

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.837-840
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Dünya nüfusunun artmasıyla ve teknolojinin gelişmesiyle enerji ihtiyacı gün geçtikçe daha da artmaktadır. Günümüzde enerji ihtiyacının çoğunluğu fosil yakıtlardan karşılanmaktır. Fosil yakıtların rezervinin sınırlı olması, çevreye zarar vermesi ve küresel ısınmaya sebep olması gibi nedenlerle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi arttırmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakların bazıları; güneş, su, rüzgâr, biyokütle ve diğerleridir.  Bunlar arasında en çok tercih edilen güneş enerjisi sistemleridir. Güneş enerji sistemleri, ülkemizde de son zamanlarda oldukça ön plana çıkmıştır. Herhangi bir fotovoltaik (FV) projesini uygulamadan önce elektrik üretimini, güvenilirliğini ve maliyetlerini optimize etmek için teknolojik ve ekonomik fizibilite yapılması gerekmektedir. Bugün itibariyle, bir FV sistemi tahmin etmek ve optimize etmek için çeşitli simülasyon araçları oluşturulmuştur. Bu çalışmada PVsyst ve Matlab/Simulink programları kullanılarak Ankara ilinde 75 kW’lık bir FV sistem tasarlanmıştır ve iki programdan elde edilen simülasyon çıktıları karşılaştırılmıştır. Matlab/Simulink çıkış verileri PVsyst’e göre daha yüksek elde edilmesine rağmen çıkış güçleri oldukça yakın çıkmıştır. PVsyst programında sıcaklık değerleri Matlab/Simulink’e göre daha etkili sonuçlar alınmasını sağlamıştır. Matlab/Simulink daha çok ışınım değerinin yüksek olduğu yaz aylarında daha yüksek çıkış vermiştir. İki program sonuçları arasındaki aylık fark %0,36 ile %10,72 değerleri arasında değişkenlik göstermiştir. En yüksek fark aylık ortalama sıcaklık değerinin en yüksek olduğu ağustos ayında olurken en düşük fark ise aylık ortalama sıcaklık değerinin en düşük olduğu ocak ayında elde edilmiştir. MATLAB/Simulink programının sıcaklık değişimine duyarlılığı PVsyst programına göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca MPPT algoritmalarının değişken olması, verilerin otomatik veya manuel girişinin olması gibi nedenler de fark oluşmasında etkilidir.