Eriflkin Ortotopik Karaci¤er Transplantasyonu Sonras› Uzam›fl Yo¤un Bak›m Gereksiniminin Ön Belirleyicileri


KUNDAKCI A., PİRAT A., KÖMÜRCÜ Ö., ÖZDEMİRKAN Z. A., KARAKAYALI H., ARSLAN G., ...More

JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKM DERNEGI DERGISI, vol.9, pp.14-18, 2011 (Peer-Reviewed Journal)