Lazer ve geleneksel yöntemlerle apikal rezeksiyon sonrasında sızıntının bilgisayar programı yardımıyla incelenmesi


DENİZ ARISU H. , SADIK B., BALA O. , TÜRKÖZ G. M. E.

6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1 - 03 Aralık 2006

  • Yayın Türü: Bildiri