Fizik Eğitiminde “Öz Kütle”, “Yoğunluk” ve “Bağıl Yoğunluk” Terimleri Üzerine Bir Değerlendirme.


Creative Commons License

Kızılcık H. Ş. , Damlı V.

Avrasya Terim Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.14-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Avrasya Terim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.14-20

Özet

Bu çalışmanın amacı, cumhuriyet tarihimizde “yoğunluk”, “öz kütle” ve “bağıl yoğunluk” ile aynı anlamlarda kullanılan terimlerin kullanım biçimlerinin belirlenmesi ve var olan anlam ayrımlarının nedenlerinin incelenmesidir. Bunu yaparken, 1940’lı yıllardan bu yana yayınlanmış ders kitapları ve diğer belgeler, doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Söz konusu kavramları ifade etmekte kullanılan terimler üzerinde durulmuştur. Araştırma bulguları, söz konusu kavramları ifade etmek için farklı terimlerin kullanıldığını ve bu terimlerin bazen birbirine karıştırıldığı veya anlamlarında sapmalar olduğunu göstermiştir. Bu karışıklığın bazen çevirilerdeki farklılıktan, bazen de kavramsal hatalardan kaynaklandığı görülmüştür. Bu karışıklığın ortadan kaldırılması için önerilerde bulunulmuştur.

The aim of this study is to determine the use of terms used in same meaning density, mass density and relative density in history of Turkish Republic and to examine the reasons of existing meaning distinctions. Textbooks and other documents published since the 1940s have been examined by document analysis. The terms used to express these concepts are examined. The research findings show that different terms are used to express these concepts and these terms are sometimes confused or changed in their meaning. It was seen that this confusion sometimes stemmed from the differences in translations and sometimes from conceptual errors. Suggestions have been made for the elimination of this confusion.