H2S ün Seçici Katalitik Oksidasyonu için Hazırlanan CeO2 Katalizörünün Kalsinasyon Sıcaklığının Aktiviteye Etkisi


TAŞDEMİR H. M. , YAĞIZATLI Y., YAŞYERLİ S. , YAŞYERLİ N. , DOĞU G.

27. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 23 - 28 August 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey