Uygulama Nedenleri ve Fonksiyonları Bakımından Türk Kültürünün Erken Devirlerinde Bazı Sportif Aktivitelerin Görünümü


Yıldıran İ.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.47-57, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tarihi süreç içerisinde sportif aktivitelerin çok çeşitli nedenlerle uygulandığı, birey ve toplum açısından da değişik fonksiyonları yerine getirdiği bilinmektedir. Bu çalışma, erken devir Türk Kültür çevrelerinde yaygınlığı belgelenebilen avcılık, binicilik, okçuluk, güreş, futbol ve kayak gibi aktivitelerin uygulanmasına zemin hazırlayan motivasyonel nedenleri ve uygulama sonucu elde edilen kazanımlar anlamında fonksiyonlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Eski Türk sportif aktivitelerinde ritüel kökenli uygulamalarla birlikte, ekonomik, askeri, sosyal ve pedagojik motifler ön plana çıkmaktadır. Uygulanma nedeni ne olursa olsun bu aktiviteler, genel hareket formasyonu kazandırmak, fiziksel, zihinsel ve sosyal nitelikleri geliştirmek, sosyalleşme sürecine katkıda bulunmak, sağlıklı kılmak, eğlenme ve yarışma duygularını tatmin etmek gibi fonksiyonları yerine getirmiştir.