Tek Yönlü Varyans Analizinde Homojenliği Test Etmek için Kullanılan Bazı Test İstatistikleri Üzerine Bir Çalısma


AKSOY S., GÖKPINAR F.

12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 15 - 17 Mayıs 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri