Teachers opinions about the use of music for teaching concepts to mentally retarded children Zihinsel Engelli Çocuklara Kavram Öğretiminde Müziğin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri Pınar Dikmen ile birlikte


Creative Commons License

Dikmen P., Albuz A.

e-Journal of New World Sciences Academy (Nwsa), vol.5, no.4, pp.233-244, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 4
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: e-Journal of New World Sciences Academy (Nwsa)
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.233-244
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, “Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezleri” ile “İş Okulları”nda görev yapmakta olan öğretmenlerin, kavram öğretiminde müziğin kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Öğretmen görüşleri, okul türleri bazında ayrı ayrı değerlendirilmiş, ayrıca “Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi” ile “İş Okulları”nda görev yapan öğretmenlerin görüşleri arasındaki ilişkisel durum da incelenmiştir. Araştırma, temel alan araştırmasına dayalı betimsel bir çalışma olup; genel tarama modellerinden tekil tarama modelini içermektedir. Nitel veriler ilgili literatürün taranması ile nicel veriler ise yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda; “Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezleri”nde görev yapan öğretmenlerin, kavram öğretiminde müziği kullanma konusunda kendilerini oldukça yeterli gördükleri, ancak “İş Okulları”nda görev yapan öğretmenlerin, kendilerini gerektiği kadar yeterli bulmadıkları ortaya çıkmıştır.