Ratlarda karvakrolün iskelet kasında iskemi reperfüzyon hasarı üzerine etkisi


MARDİN B., ÖZER A. , KÜÇÜK A., ZOR M. H. , SEZEN Ş. C. , KAVUTÇU M. , ...More

Türk Klp Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi, 26 - 29 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text