Stres Veren Yaşam Olaylarının Spor Sakatlıkları İle İlişkisi


Şenel Ö. , Yıldıran İ.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.23-27, 1998 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 1998
  • Title of Journal : Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.23-27

Abstract

Bu çalışmada, yaşam olaylarından kaynaklanan stresin, uygulamalı spor derslerinde oluşan spor sakatlıklarıyla ilişkisi araştırıldı. Bu amaçla, Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğrenim gören 80 gönüllü 2. sınıf öğrencisine, strese yol açan yaşam olaylarının listelendiği 116 maddelik, Sorias tarafından Türk toplumuna uyarlanmış "Yaşam Olayları Testi" uygulanarak, toplam stres ağırlık puanları belirlendi. Aynı gruba, bir önceki öğretim yılında uygulamalı derslerde maruz kaldıkları spor sakatlıkları ve tekrar sayıları soruldu. Öğrenciler, spor sakatlığı geçiren (n = 45) ve geçirmeyenler (n = 35) olarak iki gruba ayrıldı. Sonuçta, spor sakatlığı geçiren öğrencilerin toplam stres puanlarının, spor sakatlığı geçirmeyenlere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu tesbit edildi (p < 0.01). Spor sakatlıklarına yol açtığı bilinen bir dizi bireysel ve çevresel faktörlerle birlikte, yaşam olaylarından kaynaklanan stresin de akut spor sakatlıklarının oluşumunda etkili olduğu kanısına varıldı. Çalışmada, yaşam olaylarından kaynaklanan stresin, uygulamalı spor derslerinde oluşan spor sakatlıklarıyla ilişkisi araştırıldı. Bu amaçla, Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğrenim gören 80 gönüllü 2. sınıf öğrencisine, strese yol açan yaşam olaylarının listelendiği 116 maddelik, Sorias tarafından Türk toplumuna uyarlanmış "Yaşam Olayları Testi" uygulanarak, toplam stres ağırlık puanları belirlendi. Aynı gruba, bir önceki öğretim yılında uygulamalı derslerde maruz kaldıkları spor sakatlıkları ve tekrar sayıları soruldu. Öğrenciler, spor sakatlığı geçiren (n = 45) ve geçirmeyenler (n = 35) olarak iki gruba ayrıldı. Sonuçta, spor sakatlığı geçiren öğrencilerin toplam stres puanlarının, spor sakatlığı geçirmeyenlere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edildi (p < 0.01). Spor sakatlıklarına yol açtığı bilinen bir dizi bireysel ve çevresel faktörlerle birlikte, yaşam olaylarından kaynaklanan stresin de akut spor sakatlıklarının oluşumunda etkili olduğu kanısına varıldı.