”Fuzûlî’xxnin Şiirlerinde Şekil Arayışları ve Şekil Yönünden Tipik Bir Terkib-Bendi”


KURNAZ C. , ÇELTİK H.

Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, 2006 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies