Akıcı okuma ve okuduğunu anlama arasındaki ilişkilerin ön bilgiler basit yüzeysel bilgiler ve çıkarımsal bilgiler açısından incelenmesi


YILDIRIM K., ÇETİNKAYA Ç., ATEŞ S.

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28 - 31 Mayıs 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri