Farklı Matrisli Dökme Demirlerde Aşınma Özelliklerinin Gözden Geçirilmesi


Çamkerten R., Erdoğan M.

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, vol.15, no.1, pp.297-311, 2023 (Peer-Reviewed Journal)