Ders Çalısma Becerileri ve Yaklasımı Ölçeginin (DEÇBEYÖ) Tıp Fakültesi Ögrencileri için Geçerlik ve Güvenirlik Çalısması.


COŞKUN Ö. , ÖZEKE V., BUDAKOĞLU I. İ. , TUTAN M. B. , AKSOY M., NAZLI H.

8th World Conference on Learning, Teaching andEducational Leadership (WCLTA-2017), 26 - 28 Ekim 2017