Öğretmen adaylarının tezsiz yüksek lisans programına ilişkin akademik güdülenme düzeylerinin karşılaştırılması


Creative Commons License

Demirtaşlı R. N., Önen E.

III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (LESEMP), Eskişehir, Turkey, 17 - 19 October 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: No

Abstract

Birçok çağdaş güdülenme kuramı; insanların, davranışların istenilen sonuç ya da amaçlara ulaştıracağına inandıkları düzeyde o davranışları başlatacağını ve sürdüreceğini varsaymaktadır. Güdülenme alanında yapılan araştırmalarda çeşitli boyut ya da alanlarda; insanların amaçlara atfettikleri psikolojik değerlerin, amaçlara ulaşmaya ilişkin insanların beklentilerinin ve bireylerin seçilmiş amaçlar yönünde hareketinin devamını sağlayan mekanizmalar keşfedilmeye çalışılmaktadır. Bunlardan biri de akademik alandaki güdülenmedir. Ülkemizde öğretmen yetiştirme konusundaki uygulamalardan birisi de, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının 1,5 yıl tezsiz yüksek lisans eğitimine devam etmeleri sağlanarak, ilgili kontenjanlardaki açık giderilmeye çalışılmasıdır. Ancak bu uygulamanın yürütülmesinde bazı sıkıntılar olduğu bilinmektedir. Özellikle öğrencilerin bu programlara devam etmelerini sağlayan temel güdüsel etmenlerin ve bu gruptaki psikolojik yapının nasıl olduğu bu araştırmanın merak konusudur. Bu nedenlerden dolayı geliştirilecek bir psikolojik ölçme aracı ile Ankara’daki farklı üniversitelerin Tezsiz Yüksek Lisans programlarına devam eden öğretmen adaylarının bu programlara ilişkin akademik güdülenme düzeylerinin; başarı yüklemeleri (kendini bu program bağlamında başarılı ve başarısız görme), alan türü (Ortaöğretim Sosyal Alan Öğretmenliği ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Öğretmenliği) ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda üç boyutlu olarak geliştirilen “öğretmen adayları için akademik güdülenme ölçeği”nin yapı geçerliği sınama çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Araştırmada, bu ölçeğin yanısıra, öğretmen adaylarının bireysel akademik başarılarına ilişkin yüklemelerini ve bazı demografik bilgilerini sorgulamak üzere bir anket aracından da yararlanılacaktır. Araştırmada Ankara’daki farklı üniversitelerin Tezsiz Yüksek Lisans programlarına devam eden 300 öğretmen adayına ulaşılacaktır. Verileri faktör analizi ve iki yönlü varyans analizi teknikleri ile çözümlenecek, araştırmanın temel problemine ilişkin bulgulara ulaşılmaya çalışılacaktır. Elde edilecek veriler, ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılacaktır.