Subakromiyal sıkışma sendromunda throwers ten egzersiz programının ağrı ve fonksiyon üzerine etkileri pilot çalişma


Creative Commons License

HAZAR KANIK Z., BALTACI Y. G.

2.Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu, 12 - 15 November 2014, vol.2