Subakromiyal sıkışma sendromunda throwers ten egzersiz programının ağrı ve fonksiyon üzerine etkileri pilot çalişma


Creative Commons License

HAZAR KANIK Z. , BALTACI Y. G.

2.Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu, 12 - 15 Kasım 2014, cilt.2