Otomatik Pankreas Bölütleme: Örnek Bir Derin ÖğrenmeUygulaması


ŞAHİN Ç., BARIŞÇI N.

Karadeniz Zirvesi 2. Uluslararasi Uygulamali Bilimler Kongresi, 23 - 25 Ağustos 2019