Aşırı Aktif Mesane Semptomları Olan Hastalarda Solifenasin, Tolterodin ve Darifenasin Tedavilerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması


ATAN A.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Mayıs 2012

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye