Aşırı Aktif Mesane Semptomları Olan Hastalarda Solifenasin, Tolterodin ve Darifenasin Tedavilerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması


ATAN A.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Turkey, 2 - 06 May 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey