Öğretmenlerin EBA (Eğitim Bilişim Ağı) İle İlgili Algılarının Eğretilemeler Aracılığıyla Belirlenmesi. R&S – Research Studies Anatolia Journal. Social and Human Scientific. Vol:2 Issue:6 pp:247-259.www.dergipark.org.tr/rs. Erkan Dündar ile Ortak Çalışma.


Karaağaçlı M.

R&S – Research Studies Anatolia Journal. Social and Human Scientific. Vol:2 Issue:6 pp:247-259.www.dergipark.org.tr/rs. Erkan Dündar ile Ortak Çalışma., vol.2, no.6, pp.247-259, 2019 (Peer-Reviewed Journal)